Julkiset tietoverkot

Sorakuilu

CSS-harjoitus 2, hae vastaus oheisiin kysymyksiin

Laadi html-sivu tyylisivuineen, jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin. Laita vastauksiin esimerkki mukaan, mikäli se on mahdollista ja järkevää.

Tallenna työ harjoituskansioon nimellä cssh2.html ja lisää työ palautussivulle (index-sivulle).

Fontti ja teksti

font-family

font-weight

font-style

Kapiteelit

Mitat

Mittayksiköistä (units)

Teksti

Miten seuraavat ominaisuudet käsittelevät tekstiä?

Box model

Ulottuvuudet, margin, padding, border, width, height