Julkiset tietoverkot

Sorakuilu

CSS-harjoitus 4, CSS3:n ominaisuuksia, selvitys- ja kokeilutehtävä

CSS3 tarjoaa ominaisuuksia, joita ei ole aikaisemmissa versioissa. Kaikki ominaisuudet eivät toimi edes kaikissa uusissa selaimissa.

Laadi parityönä seuraavan listan 3 eri kohdasta yksi sivu, jonka voit liittää omiin www-sivuihisi. Sivussa tulee olla otsikoituna ja esiteltynä (kerrottuna kuinka se näkyy sivulla) valittu ominaisuus, ominaisuuteen sopiva esimerkki ja luettelo selaimista, joissa ominaisuus on käytettävissä.

  1. 2d-liike(translate, rotate, scale, skew, matrix) - huom. jos haluat kokeilla liikettä, nämä toimivat kohdan animate kanssa, toinen vaihtoehto on JavaScript
  2. 3d-liike(rotate) - huom. jos haluat kokeilla liikettä, toimii kohdan animate kanssa, toinen vaihtoehto on JavaScript
  3. pyöristetty reuna ja reunaviiva kuvista
  4. taustan koon määritys
  5. tekstin varjo, rivitys-toiminto, tekstin jakaminen sarakkeisiin
  6. animointi
  7. ominaisuuden muuttuminen (transition)
  8. omien fonttien määrittäminen (esim. googlesta löytyvät fontit)

Tallenna sivu harjoituskansioon nimellä cssh4.html. Lisää työ kummankin tekijän palautussivulle (index-sivulle).