Julkiset tietoverkot

Sorakuilu

CSS-harjoitus 5, asemointi

Laadi seuraava sivu CSS:n avulla, käytä hyväksesi w3schools:n try-it-yourself editoria (kohdasta Positioning löytyy asemointiapua).

Tallenna työ harjoituskansioon nimellä cssh5.html ja lisää työ palautussivulle (index-sivulle).