Kesä 2019

Sorakuilu

Arviointi

Ennakkotietokysely

Kyselyyn

Hyväksytty suoritus

Päätöspalaverissa ja loppuraportissa

Ammattiosaamisen näytön arviointi kriteerien avulla

Tämä arviointi tehdään sähköisesti merkkaamalla värillä kriteerilomakkeeseen osaamisen arvioinnin mukaiset kohdat ja laittamalla siihen kustakin alueesta oma arvio sekä kokonaisarvio. Tämä palautetaan sähköpostiin leena.jarvenkyla-niemi(at)tampere.fi.

Kriteerit