Kesä 2020

Sorakuilu

Arviointi

Tutkinnon osan nimi "Projektissa toimiminen" ja sen nimen mukaan jakso myös arvioidaan.

Arvioinnin kohteita ovat:

Hyväksytty suoritus

Päätöspalaverissa ja loppuraportissa

Ammattiosaamisen näytön arviointi kriteerien avulla

Tämä arviointi tehdään sähköisesti merkkaamalla värillä kriteerilomakkeeseen osaamisen arvioinnin mukaiset kohdat ja laittamalla siihen kustakin alueesta oma arvio sekä kokonaisarvio. Tämä palautetaan sähköpostiin leena.jarvenkyla-niemi(at)tampere.fi.

Kriteerit