Kesä 2020

Sorakuilu

Projektiehdotuksia

Opasvideo ruudunkaappaamisohjelmiston avulla

Kartoita ilmaisia ruudunkaappausohjelmistoja, joihin voi lisätä opastekstejä ja muuta sisältöä editointivaiheessa Testaa löytämäsi ja valitse niistä paras ja perustele valinta.

Tee suunnitelma/"käsis" mitä ainakin otat mukaan ohjeeseen.

Tee ohjevideo Virtualboxin asennuksesta ja käyttöönotosta sekä virtuaalikoneen asennuksesta Virtualboxiin. Huomioi myös tarvittavien lisäosien asennukset. Tee ohje käyttäjälle, joka ei tunne Virtualboxia ennestään. Kokonaisuuteen kannattaa tehdä useampia video, johon sisältö on jaettu loogisesti.

Palautetaan projektipapereiden lisäksi:

Tutustuminen ja ohjeistus MX Linux 18 -jakelusta ja sen ominaisuuksista

Asenna MX Linux 18 esim Virtualboxiin ja määrittele verkkoasetukset.

Tutustu käyttöjärjestelmän ominaisuuksiin ja mitä sovelluksia/ohjelmia sille on saatavissa ja miten ja mistä ne ovat asennettavissa.

Tee asennuksesta ja käytöstä ohje haluamallasi tavalla, ota kuitenkin huomioon se, että ohjeen pitää sopia käyttäjälle, jolla ei ennestään kokemusta Linux järjestelmistä. Mieti siis tarkkaan mitä ja miten sekä suunnittele etukäteen ohjeistukseen dokumentointi.

Palautetaan projektipapereiden lisäksi:

Syncthing - tutustuminen ja ohjeistus

Syncthing (opiskelijalle, joka osaa jo muokata kotipalomuurinsa/modeeminsa asetuksia).

Tutustu mikä Syncthing ja miten se toimii.

Asenna Synchthing koneellesi ja konfiguroi siten, että toimii myös ulkoverkosta. Testaa toimintaa sekä sisäverkosta että ulkoverkosta.

Konfiguroi tietoturva kuntoon.

Tee ohjeistus käytöstä ja myös verkkoasetusten tarvitsemista muutoksista. Tietoturvan konfigurointi kuuluu myös ohjeistukseen.

Palautetaan projektipapereiden lisäksi:

Tietoturvasuositusten laatiminen

Tutki mitä tietoturvaan liittyviä laitteita ja ohjelmistoja on olemassa.

Etsi sovelluksia, jotka suojaavat tietojasi ja yksityisyyttäsi sekä koneella, ulkoisilla muisteilla että netissä.

Selvitä eri salausjärjestelmien toimintaperiaatteet.

Selvitä myös mitä on tärkeää muistaa tietojen siirrettävyydessä eri laitteisiin ja alustoihin.

Tee kirjallinen suositus ja ohje linkkilistoineen "vainoharhaiselle" käyttäjälle miten suojaa tiedostonsa, identiteettinsä sekä käyttäjätietonsa kotona, ulkomaailmassa ja verkossa.

Palautetaan projektipapereiden lisäksi:

WWW-palvelu, kirjoita ja peukuta kirjoitelmia

Laadi www-palvelu, johon käyttäjä voi kirjautumatta kirjoittaa runonpätkän tai aforisimin. Lisäksi hän voi peukuttaa muiden tekemiä kirjoitelmia. Kun kirjoitelmia luetaan, ylimmäksi nousee eniten peukutuksia saanut kirjoitelma ja muut seuraavat sitä laskevassa järjestyksessä. Tee ulkoasusta teemaan sopiva ja, jos haluat, laita mukaan mahdollisuus liittää kuva kirjoitelman viereen (tai joko ennen tai jälkeen kirjoitelmaa).

Palautetaan projektipapereiden lisäksi:

Laadi oma peli

Laadi peli haluamassasi ympäristössä.

Palautetaan projektipapereiden lisäksi: