Ohjelmoinnin perusrakenteet javascriptillä

Sorakuilu

JavaScript-demoja 1, muuttujat ja tietotyypit

Muuttujat

Kohta A

Määrittele kaksi muuttujaa: admin ja nimi.

Anna nimelle arvo "Juha".

Kopioi nimi-muuttujan arvo admin-muuttujaan.

Näytä admin-muuttujan arvo käyttäen konsolia (tulee tulostaa “Juha”).


Kohta B

Luo muuttuja, jonka nimi on planeettamme. Kuinka nimeäisit sellaisen muuttujan?

Luo muuttuja tallentaaksesi webbisaiun nykyisen kävijän. Kuinka nimeäisit sellaisen muuttujan?


Kohta C

Tutki seuraavaa koodia

const syntynyt = '18.04.1982';
const ika = someCode(syntynyt);

Meillä on vakiot syntynyt (date) ja ika, joista ika on laskettu syntynyt-muuttujan avulla. Voisiko käyttää isoja kirjaimia nimessä syntynyt? Entä nimessä ika? Entäs molemmissa?

const SYNTYNYT = '18.04.1982'; // isoiksi kirjaimiksi?
const IKA = someCode(SYNTYNYT); // isoiksi kirjaimiksi?


Esimerkkejä

Merkkijonoista

Mitä seuraavat lauseet tulostavat?

let name = "Ismael";
console.log( `hello ${1}` ); // ?
console.log( `hello ${"name"}` ); // ?
console.log( `hello ${name}` ); // ?


Tyyppimuunnokset

Tyyppimuunnokset: mikä on seuraavien lauseiden tulos

"" + 1 + 0
"" - 1 + 0
true + false
6 / "3"
"2" * "3"
4 + 5 + "px"
"$" + 4 + 5
"4" - 2
"4px" - 2
7 / 0
" -9 " + 5
" -9 " - 5
null + 1
undefined + 1


Vastauksesn lähdekoodi

//demo 1
console.log('Hei!');

/* Kohta A
Määrittele kaksi muuttujaa: admin ja nimi.
Anna nimelle arvo "Juha".
Kopioi nimi-muuttujan arvo admin-muuttujaan.
Näytä admin-muuttujan arvo käyttäen konsolia (tulee tulostaa “Juha”).*/

console.log("******************* Kohta A ******************");
let admin; //esitellään muuttuja
let nimi;

nimi = "Juha"; //annetaan muuttujalle arvo
admin = nimi; 

console.log("Muuttujassa admin on arvona " + admin);


/* Kohta B
Luo muuttuja, jonka nimi on planeettamme. Kuinka nimeäisit sellaisen muuttujan?
Luo muuttuja tallentaaksesi webbisivun nykyisen kävijän. Kuinka nimeäisit sellaisen muuttujan? */

let planet;
let visitor;
planet = "Maa";
visitor = "Leevi";

console.log("Planeetan " + planet + " asukas on " + visitor);


/* Merkkijonoista
Mitä seuraavat lauseet tulostavat?

let name = "Ismael";
console.log( `hello ${1}` ); // ?
console.log( `hello ${"name"}` ); // ?
console.log( `hello ${name}` ); // ? */

let name = "Ismael";
console.log( `hello ${1}` ); // ?
console.log( `hello ${"name"}` ); // ?
console.log( `hello ${name}` ); 

/* Tyyppimuunnokset: mikä on seuraavien lauseiden tulos

"" + 1 + 0
"" - 1 + 0
true + false
6 / "3"
"2" * "3"
4 + 5 + "px"
"$" + 4 + 5
"4" - 2
"4px" - 2
7 / 0
" -9 " + 5
" -9 " - 5
null + 1
undefined + 1 */

console.log("" + 1 + 0);

console.log("" - 1 + 0);

console.log(true + false);

console.log(6 / "3");
console.log("2" * "3");
console.log(4 + 5 + "px");
console.log("$" + 4 + 5);
console.log("4" - 2);
/*
"4px" - 2
7 / 0
" -9 " + 5
" -9 " - 5
null + 1
undefined + 1*/