Ohjelmoinnin perusrakenteet javascriptillä

Sorakuilu

JavaScript-demoja

Funktiot

Kohta A

Kirjoita funktio min(a,b), joka palauttaa pienemmän kahdesta numerosta a ja b.

esim.

min(2, 5) == 2
min(3, -1) == -1
min(1, 1) == 1


Kohta B

Kirjoita seuraava funktio uudestaan käyttämällä ? tai ||

function tarkistaIka(ika)
{
if (ika > 18) {
return true;
} else {
return confirm('Saitko vanhemmiltasi luvan?');
}
}


Esimerkkejä

Kohta 18

Tarvitaanko else-lohkoa seuraavissa funktioissa:
Funktio palauttaa true, jos ikä on yli 18.

function tarkistaIka(ika)
{
if (ika > 18) {
return true;
} else {
// ...
return confirm('Saitko vanhemmiltasi luvan?');
}
}

function tarkistaIka(ika)
{
if (ika > 18) {
return true;
}
// ...
return confirm('Saitko vanhemmiltasi luvan?');
}


Vastauksen lähdekoodi

/* Kohta A, Kirjoita funktio min(a,b), joka palauttaa pienemmän kahdesta numerosta a ja b.
Testaa
min(2, 5)
min(3, -1)
min(1, 1)
*/
function min(a,b)
{
    if(a < b) {
        return a;
    }
    else return b;
}

console.log(min(2, 5));
console.log(min(3, -1));
console.log(min(1, 1));

/*Kohta B
Kirjoita seuraava funktio uudestaan käyttämällä ? tai ||

function tarkistaIka(ika)
{
    if (ika >= 18) {
    return true;
    } else {
    return confirm('Saitko vanhemmiltasi luvan?');
    }
} */

function tarkistaIka(ika) //boolean
{
    return ika >= 18 || confirm('Saitko vanhemmiltasi luvan?');
}

let ika = prompt('Anna ikä','');
if(tarkistaIka(ika)) console.log("ok");