Johdatus ohjelmointiin

Sorakuilu

Tuntidemo toistorakenteet

Lähdekoodi

Katso kommentit :)

JavaScript testi.js

/* Ohjelma kysyy arvattavaa lukua ja tarkistaa, onko se sama kuin ohjelmaan sisälle kirjoitettu luku.
Kun arvaus on käsitelty, ohjelma kysyy, haluatko kokeilla uudestaan ja jatkaa vastauksen mukaan.
muuttujat:
vastaus - true tai false, kysytään käyttäjältä
arvaus - luku, kysytään käyttäjältä
*/

let vastaus = true; //aloitetaan sillä, että silmiukkaan pääsee sisälle, alkuarvo

//ohjausrakenne (while-lauseella, toista niin kauan kuin)
while(vastaus == true) { //lopetusehto: jos vastaus muuttuu false:ksi
    let arvaus = prompt('Arvaa luku väliltä 1 - 10','');
    if(Number(arvaus) == 5) alert('Arvasit :)');
    else alert('Pieleen meni');
    vastaus = confirm('Haluatko jatkaa?'); //kasvatus
}

/* Kun tiedetään suorituskertojen määrä
Ohjelma toistaa nimeäsi 10 kertaa */

let nimi = 'Leena';

//alkuarvo laskkuri on 1, lopetusehto laskuri on pienempi tai yhtä suuri kuin 10, kasvatus joka kierroksella +1 (laskuri++)
for(let laskuri = 1; laskuri <= 10; laskuri++) {
    alert(laskuri + " " + nimi);
}

/* Tee ohjelma, joka tulostaa joka kolmannen luvun 100:sta alaspäin, se lopettaa luvun 10 kohdalla */

let alkuarvo = 100;
let kasvatus = 3;
let lopetus = 10;

while(alkuarvo >= lopetus) {
    console.log(alkuarvo);
    alkuarvo = alkuarvo - kasvatus;
}

for(alkuarvo = 50; alkuarvo >= lopetus; alkuarvo= alkuarvo - kasvatus) {
    console.log(alkuarvo);
}

HTML testi.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fi">
    
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Silmukoita</title>
    <script type="text/javascript" src="testi.js"></script>
</head>

<body>
</body>
</html>