Ohjelmoinnin perusrakenteet javascriptillä

Sorakuilu

JavaScript-demoja

Taulukot

Kohta A

Luo tyhjä taulukko opiskelijat ja lisää siihen 4 opiskelijaa.

Lue taulukon arvot ja tulosta ruudulle

Muuta yhtä arvoa ja tulosta arvot uudestaan.

Tarkista taulukon pituus.

Kokeile tulostaa taulukko-muuttuja (mitä saat konsoliin?)


Kohta B

Tee uusi taulukko, jossa 20 solua, jokaisessa arvona numero (1 - 20).


Kohta C

Luo taulukko tyylit, jossa on elementit “Jazz” ja “Blues”.

Lisää “Rock-n-Roll” loppuun.

Korvaa keskimmäinen arvo “Classics”. Keskimmäinen arvo pitäisi löytyä helposti, jos elementtejän on pariton määrä.

Poista ensimmäinen arvo taulukosta ja näytä se.

Lisää taulukon alkuun Rap and Reggae.

Taulukon tulisi näyttää eri vaiheissa seuraavalta:

Jazz, Blues
Jazz, Blues, Rock-n-Roll
Jazz, Classics, Rock-n-Roll
Classics, Rock-n-Roll
Rap, Reggae, Classics, Rock-n-Roll


Kohta D

Laadi silmukan avulla tulostumaan kertotaulukko 1 - 5 (1 * 1, 1 * 2, 1 * 3 .... 2 * 1, 2 * 2, 2 * ... 5 * 5 saakka ) Jatka tehtävää muuntamalla ohjelma funktioksi kertotaulu(n), jossa n on se luku, johon lopetetaan

Kohta E

forEach

Luo taulukko apps somesovelluksista ja kopioi se toiseen taulukkoon playstore. Käytä hyväksesi metodia forEach.


Esimerkkejä

Taulukon käsittelyä

Mitä seuraava koodi tekee?

let fruits = ["Apples", "Pear", "Orange"]; // push a new value into the "copy" let shoppingCart = fruits; shoppingCart.push("Banana"); // what's in fruits? console.log( fruits.length ); // ?


Vastauksen lähdekoodi

/* Kohta A
Luo tyhjä taulukko opiskelijat ja lisää siihen 4 opiskelijaa.
Lue taulukon arvot ja tulosta ruudulle
Muuta yhtä arvoa ja tulosta arvot uudestaan.
Tarkista taulukon pituus.
Kokeile tulostaa taulukko-muuttuja (mitä saat konsoliin?) */

var opiskelijat = new Array();

opiskelijat[0] = "Anssi";
opiskelijat[1] = "Eila";
opiskelijat[2] = "Pellervo";
opiskelijat[3] = "Pulmu";

for(let i = 0; i < opiskelijat.length; i++) {
    console.log(opiskelijat[i]);
}

opiskelijat[1] = "Eemeli";

for(let i = 0; i < opiskelijat.length; i++) {
    if(opiskelijat[i] == "Pulmu") opiskelijat[i] = "Pulahdus"; 
}

console.log(opiskelijat);

/* Kohta B
Tee uusi taulukko, jossa 20 solua, jokaisessa arvona numero (1 - 20). */
var numerot=[];
for(let i =0; i < 20; i++) {
    numerot[i] = i + 1;
}

//lue taulukko
for(let i =0; i < numerot.length; i++) {
    console.log(numerot[i]);
}

//lue joka toinen toiseen taulukkoon
var uudetnumerot=[];
let j = 0;
for(let i = 0; i < numerot.length; i = i + 2) {
     uudetnumerot[j] = numerot[i];
     j++;
}
console.log(uudetnumerot);

/* Luo taulukko tyylit, jossa on elementit “Jazz” ja “Blues”.
Lisää “Rock-n-Roll” loppuun.
Korvaa keskimmäinen arvo “Classics”. Keskimmäinen arvo pitäisi löytyä helposti, jos elementtejän on pariton määrä.
Poista ensimmäinen arvo taulukosta ja näytä se.
Lisää taulukon alkuun Rap and Reggae */

var tyylit = new Array();
tyylit.push("Jazz"); // tyylit[0]
tyylit.push("Blues"); // tyylit[1]
tyylit.push("Rock-n-Roll"); // tyylit[2]

tyylit[Math.floor((tyylit.length - 1 )/ 2)] = "Classics";

console.log(tyylit);

for(let i = 0; i < tyylit.length; i++) {
    console.log(tyylit[i]);
}

tyylit.shift();

tyylit.unshift("Rap","Reggae");

for(let i = 0; i < tyylit.length; i++) {
    console.log(tyylit[i]);
}

/*
Kohta D
Laadi silmukan avulla tulostumaan kertotaulukko 1 - 5 (1 * 1, 1 * 2, 1 * 3 .... 2 * 1, 2 * 2, 2 * ... 5 * 5 saakka ) Jatka tehtävää muuntamalla ohjelma funktioksi kertotaulu(n), jossa n on se luku, johon lopetetaan*/

function kertotaulukko(n) 
{
    for(let j = 1; j <= n; j++) {
        for(let k = 1; k <= n; k++) {
            let vastaus = j * k;
            console.log("luvulla " + j + " kerrottuna " + k +" on " + vastaus);
        }
    }
}

let kerro = prompt("Anna kertotauluun lukumäärä");
kertotaulukko(kerro);

/*Kohta E forEach
Luo taulukko apps somesovelluksista ja kopioi se toiseen taulukkoon playstore. Käytä hyväksesi metodia forEach.*/

var apps = ["Trello","Facebook","Twitter"];
var playstore = [];

/* for(let i = 0; i < apps.length; i++) {
    playstore.push(apps[i]);
}*/

apps.forEach(function(software) {
    playstore.push(software);
})

console.log(playstore);