Ohjelmoinnin perusrakenteet javascriptillä

Sorakuilu

JavaScript-demoja

Muut toistolauseet

Kohta A

Kirjoita koodi uudestaan vaihtamalla for-rakenne while-rakenteeksi.

for (let i = 0; i < 3; i++) {
console.log( `numero ${i}!` );
}


Kohta B

Tulosta silmukan avulla kaikki parilliset luvut.


Esimerkkejä

Viimeinen luku?

Mikä on viimeinen luku, jonka koodi tulostaa?

let i = 3;

while (i) {
console.log( i-- );
}


Silmukoiden arvot?

Mitä arvoja silmukat tulostavat. Ovatko arvot samat?

prefix ++i:

let i = 0;
while (++i < 5) console.log( i );

postfix i++

let i = 0;
while (i++ < 5) console.log( i );


postfix ja prefix

Kirjoita ylös ne arvot, joita kumpikin silmukka tulee näyttämään. Vertaa vastauksia toisiinsa, ovatko samat?

postfix

for (let i = 0; i < 5; i++) console.log( i );

prefix

for (let i = 0; i < 5; ++i) console.log( i );