Johdatus ohjelmointiin

Sorakuilu

3_5 Taitaja-tehtävä (SM-kisojen semifinaalitehtävä 2018)

Tehtävän yleiskuvaus Ohjelmointitaito on tulevaisuudessa yhä useampaan työtehtävään liittyvä perusosaaminen. Sinun tehtävänäsi on toteuttaa ohjelmoinnin opiskeluun ohjelmisto.

Ohjelmiston vaatimukset

Ohjelmiston on toimittava selaimella (Chrome). Siinä on oltava tekstialue, johon käyttjä syöttää ohjelmakoodia. Kun koodi on kirjoitettu kieliopillisesti oikein ja käyttjä painaa Suorita - painiketta, niin sivun toisessa kohtaa toteutuu kirjoitetun ohjelmakoodin tulos robotin liikkeinä.

Suorita-painikkeen lisäksi sivulla pitää olla Tyhjennä-painike, jonka kautta käyttäjä saa tyhjennettyä tekstialueen.

Jos käyttäjä antaa virheellisen ohjelmakoodin ja painaa Suorita-painiketta, niin sivulle tulostuu "Syntax Error!!!".

Ohjelmointikoodit

Tekemälläsi ohjelmalla pitää olla mahdollista suorittaa seuraavat käskyt:

Robotto-robotin rakenne

Ohjelmistossa ohjelmointikoodin suorituksen tuloksena liikkuva Robotto-robotin pitää olla rakenteeltaan sellainen, että sillä on pää (silmät, nenä, korvat ja suu), vartalo, kädet ja jalat.

Robotton liikkeiden on oltava selkeitä.