Ohjelmoinnin perusrakenteet javascriptillä

Sorakuilu

Sisältö

  1. Alkuun
  2. Työvälineet ja ympäristö, Javascriptin kirjoittaminen
  3. Muuttujat ja tietotyypit
  4. Operaattorit
  5. Ehtolauseet, boolean
  6. Funktiot (lohkot)
  7. Taulukot ja toistorakenteet
  8. Muut toistorakenteet

Harjoitukset 4

Funktiot

Kohta A

Laadi funktio, joka saa tiedoikseen avaruusaluksen nopeuden ja määränpään etäisyyden. Muista antaa kaikille muuttujille itsekommentoivat nimet.

Funktio laskee kuinka kauan lento kestää ja palauttaa vastauksen.

Sen jälkeen pääohjelma tulostaa vastauksen konsoliin.

Kohta B

Laadi funktio suorakulmionAla(sivuA,sivuB), joka laskee sille annetun kahden suorakulmion sivun avulla suorakulmion alan.

Funktio palauttaa vastauksen.

Sen jälkeen pääohjelma tulostaa vastauksen konsoliin.

Kohta C

Laadi funktio tuumatSenteiksi(tuumat), joka muuntaa tuumamitta-nimisen muuttujan sisältämän arvon senttimetreiksi muuttujaan senttimetrit (Kaava: 1 tuuma = 2,54 cm) ja palauttaa vastauksen.

Lopuksi pääohjelma tulostaa konsoliin tekstin ”X tuumaa on Y senttimetriä”.

X:n paikalle tulostuu muuttujan tuumamitta arvo ja Y:n paikalle muuttujan senttimetrit arvo.

Kohta D

Laadi funktio parillisuusTesti(luku), joka tarkistaa, onko sen syötteenä saama luku parillinen vai pariton.

Funktio palauttaa joko sanan "parillinen"" tai "pariton".

Luku on parillinen, jos jaettaessa se kahdella, jakojäännös on 0.

Jakojäännös lasketaan seuraavasti: jaettava%jakaja.

Testaa funktiota luku-muuttujan arvoilla 5 ja 6. Tulosta vastaus pääohjelmalla konsoliin.

Kohta E

Laadi edellisen tehtävän funktio siten, että se palauttaa true, jos syöte on parillinen, muuten se palauttaa false.

Anna funktiolle nimi onParillinen(luku);

Testaa funktiota luku-muuttujan arvoilla 5 ja 6.

Tulosta vastaukset pääohjelmalla konsoliin.

Kohta F

Laadi funktio onKarkausvuosi, joka tarkistaa, onko sen syötteenä saama vuosi karkausvuosi.

Jos vuosi on karkausvuosi, se palauttaa booleanin true, muussa tapauksessa ohjelma palauttaa false.

Tulosta vastaus pääohjelmalla konsoliin.

Kohta G

Laadi funktio onValissa(luku), joka tarkistaa, onko luku välissä 0 - 10.

Jos luku on ko.valilla, se palauttaa arvon true, muuten false.

Kokeile ohjelmaa luku-muuttujan arvoilla:

a)2
b)-10
c)88

Tulosta vastaukset pääohjelmalla konsoliin.

Kohta H

Laadi funktio onJakojaannos, joka tarkistaa, onko kahden luvun jakojäännös 0 tai 1.

Jakojäännös lasketaan seuraavasti: jaettava%jakaja

Funktio palauttaa true, jos jompi kumpi ehdoista toteutuu, muuten se palauttaa false.

Kokeile ohjelmaa seuraavilla arvoilla:

a)jaettava 20, jakaja 4
b)jaettava 20, jakaja 3
c)jaettava 20, jakaja 20

Tulosta vastaukset pääohjelmalla konsoliin.

Kohta I

Laadi funktio, joka muuntaa sille annetun lämpötilan Celcius-asteikolta Fahrenheit-asteikolle.

Kaava: °F = (°C) · 1,8 + 32

Kokeile funktioita seuraavilla luvuilla

Kohta 1: 10 °C
Kohta 2: - 5 °C
Kohta 3: 20 °C

Tulosta vastaukset pääohjelmasta konsoliin.

Kohta J

Laadi edellinen funktio toisinpäin - Fahrenheitista Celsiukseen.

Kaava °C = (°F − 32) / 1,8

Kokeile funktioita seuraavilla luvuilla:

Kohta 1: 100 °F
Kohta 2: - 50 °F
Kohta 3: 20 °F