Johdatus ohjelmointiin

Sorakuilu


Ylimääräiset harjoitukset 4_6

Kohta A

Mitä seuraavan algoritmin mukainen ohjelma tulostaa?

Algoritmi WhoWhatWhere:
Input: ei ole
Output: sanoja tietyssä järjestyksessä

for (let counter = - 1;counter <= 9; counter++) {
	switch (counter % 5)
	case 0: console.log("often")
	case 1: console.log("What")
	case 2:
	case 4:
	console.log("is")
	case 3 console.log("not")
}

Kohta B

Vastaa:

Kuinka monta pistettä seuraavat sisäkkäiset toistolauseet tulostavat?

for (i=0; i<=5;i++) {
	for (j=3;j<=8;j++) {
		for (k=0;k<=4;k++) {
			echo ".";
		}
	}
}

Kohta C

Vastaa:

Kuinka monta pistettä seuraavat sisäkkäiset toistolauseet tulostavat?

for (i=1; i<=3;i++) {
	for (j=3;j<=5;j++)
	{
		for (k=i;k<=j;k++) {
			echo ".";
		}
	}
}

Kohta D

Pyydä käyttäjältä luku promptilla (esim "Mihin asti?").

Kirjoita ohjelma, joka tulostaa kokonaisluvut 1:stä käyttäjän antamaan lukuun asti.

Kohta E

Jatka edellistä kohtaa:

Lisää edelliseen ohjelmaan käyttäjältä kysyttävä alaraja.

Tulostaa:
Mihin asti? 6
Mistä lähtien? 3
3
4
5
6

Kohta F

Pyydä käyttäjältä luku promptilla (esim "Mihin asti?").

Tee ohjelma, joka laskee ja tulostaa summan 1+2+3+...+n, missä n on käyttäjän syöttämä luku.

Kohta G

Pyydä käyttäjältä ensin pienempi luku ja sitten isompi luku.

Kirjoita ohjelma, joka laskee pienemmän ja isomman välin lukujen summan ja tulostaa sen.

Kohta H

Pyydä käyttäjältä luku promptilla (esim "Anna luku:").

Tee ohjelma, joka laskee käyttäjän syöttämän luvun kertoman.

Kertoma n! lasketaan kaavalla 1 * 2 * 3 * ... * n. Esimerkiksi luvun 3 kertoma on 24, eli 4! = 1 * 2 * 3 = 6. Lisäksi on määritelty, että luvun 0 kertoma on 1, eli 0! = 1.

Tulostaa
Anna luku: 4
Kertoma on 24

Nyt laskettiin 1 * 2 * 3 * 4 = 24

Tulostaa
Anna luku: 10
Kertoma on 3628800

Ja nyt laskettiin 1 * 2 * 3 * ... * 8 * 9 * 10 = 3628800

Kohta I

Lukujen lukeminen

Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä lukuja (ohjelma tulostaa käyttäjälle aluksi "Syötä luvut:"), kunnes käyttäjä antaa luvun -1. Kun käyttäjä syöttää luvun -1, ohjelma tulostaa "Kiitos ja näkemiin!" ja päättyy.

Esimerkkitulostus
Syötä luvut:
5
2
4
-1
Kiitos ja näkemiin!

Kohta J

Lukujen summa

Laajenna edellistä ohjelmaa siten, että ohjelma ilmoittaa käyttäjän syöttämien lukujen summan. (Lukua -1 ei lasketa mukaan.)

Esimerkkitulostus
Syötä luvut:
5
2
4
-1
Kiitos ja näkemiin!
Summa: 11

Kohta K

Lukujen summa ja lukumäärä

Jatka ja laajenna edellistä ohjelmaa siten, että ohjelma ilmoittaa myös käyttäjien antamien lukujen lukumäärän. (Lukua -1 ei lasketa mukaan.)

Tulostaa
Syötä luvut:
4
2
6
-1
Kiitos ja näkemiin!
Summa: 12
Lukuja: 3

Kohta L

Lukujen keskiarvo

Jatka edelleen samaa ohjelmaa: muuta edellistä siten, että se ilmoittaa lukujen keskiarvon. (Lukua -1 ei lasketa mukaan.)

Esimerkkitulostus
Syötä luvut:
5
3
4
-1
Kiitos ja näkemiin!
Summa: 12
Lukuja: 3
Keskiarvo: 4

Kohta M

Parilliset ja parittomat

Laajenna edellistä ohjelmaa siten, että ohjelma ilmoittaa parillisten ja parittomien lukujen määrän. (Lukua -1 ei lasketa mukaan.)

Esimerkkitulostus
Syötä luvut:
5
2
4
-1
Kiitos ja näkemiin!
Summa: 11
Lukuja: 3
Keskiarvo: 3.666666666666
Parillisia: 2
Parittomia: 1