Ohjelmoinnin perusrakenteet javascriptillä

Sorakuilu

Sisältö

  1. Alkuun
  2. Työvälineet ja ympäristö, Javascriptin kirjoittaminen
  3. Muuttujat ja tietotyypit
  4. Operaattorit
  5. Ehtolauseet, boolean
  6. Funktiot (lohkot)
  7. Taulukot ja toistorakenteet
  8. Muut toistorakenteet

Harjoitukset 5

Toistolauseet ja taulukot

Kohta A

Luo seuraava ostoslista Javascript-taulukkona: ['leipä','voi','maito','kahvi','juusto'].

Tulosta lista allekkain console.login avulla (käytä tulostukseen toistorakennetta).

Muuta listasta maito kermaksi.

Tulosta lista uudestaan.

Tulosta myös taulukon pituus (length).

Kohta B

Kirjoita Javascript-funktio luo_taulukko(n), joka luo taulukon, jossa on n elementtiä, elementtien arvo alkaa ykkösestä ja kasvaa yhdellä.

Testaa taulukkoa n:n arvolla 25.

Pääohjelma kutsuu funktiota.

Kohta C

Kirjoita Javascript-funktio lue_taulukko(), joka lukee edellisen tehtävän taulukon ja tulostaa sen arvot console.login avulla.

Pääohjelma kutsuu funktiota.

Kohta D

Kirjoita Javascript funktio eka([a,b,c,d],n), joka palauttaa taulukon ensimmäisen elementin.

Jos ohjelmalle antaa parametrin 'n', se palauttaa ensimmäiset n parametriä.

Testaa seuraavilla arvoilla:

console.log(eka([7, 9, 0, -2]));
console.log(eka([],3));
console.log(eka([7, 9, 0, -2],3));
console.log(eka([7, 9, 0, -2],6));
console.log(eka([7, 9, 0, -2],-3));

Odotettu tulostus:

7
[]
[7, 9, 0]
[7, 9, 0, -2]
[]

Kohta E

Kirjoita Javascript funktio vika([a,b,c,d],n), joka palauttaa taulukon viimeisen elementin.

Jos ohjelmalle antaa parametrin 'n', se palauttaa viimeiset n parametriä.

Testaa seuraavilla arvoilla:

console.log(vika([7, 9, 0, -2]));
console.log(vika([],3));
console.log(vika([7, 9, 0, -2],3));
console.log(vika([7, 9, 0, -2],6));
console.log(vika([7, 9, 0, -2],-3));

Odotettu tulostus:

-2
[9, 0, -2]
[7, 9, 0, -2]