Johdatus ohjelmointiin

Sorakuilu

Sisältö

  1. Orientaatio
  2. Työvälineet ja ympäristö, Javascriptin kirjoittaminen
  3. Muuttujat, tietotyypit ja operaattorit
  4. Ehtolauseet, boolean
  5. Funktiot (lohkot)
  6. Taulukot ja toistorakenteet
  7. Olioista, perusteet
  8. Osa 8, DOM, perusteita
  9. Osa 9, DOM, lomakkeet, listat
  10. Osa 10, JSON, perusteita

Harjoitukset 4

Harjoitukset 5_5

Toistolauseet ja taulukot

Kohta A

Luo seuraava ostoslista Javascript-taulukkona: ['leipä','voi','maito','kahvi','juusto'].

Tulosta lista allekkain console.login avulla (käytä tulostukseen toistorakennetta).

Muuta listasta maito kermaksi.

Tulosta lista uudestaan.

Tulosta myös taulukon pituus (length).

Kohta B

Kirjoita Javascript-funktio luo_taulukko(n), joka luo taulukon, jossa on n elementtiä, elementtien arvo alkaa ykkösestä ja kasvaa yhdellä.

Testaa taulukkoa n:n arvolla 25.

Pääohjelma kutsuu funktiota.

Kohta C

Kirjoita Javascript-funktio lue_taulukko(), joka lukee edellisen tehtävän taulukon ja tulostaa sen arvot console.login avulla.

Pääohjelma kutsuu funktiota.

Kohta D

Kirjoita Javascript funktio eka([a,b,c,d],n), joka palauttaa taulukon ensimmäisen elementin.

Jos ohjelmalle antaa parametrin 'n', se palauttaa ensimmäiset n parametriä.

Testaa seuraavilla pääohjelman antamilla arvoilla:

console.log(eka([7, 9, 0, -2]));
console.log(eka([],3));
console.log(eka([7, 9, 0, -2],3));
console.log(eka([7, 9, 0, -2],6));
console.log(eka([7, 9, 0, -2],-3));

Odotettu tulostus:

7
[]
[7, 9, 0]
[7, 9, 0, -2]
[]

Kohta E

Kirjoita Javascript funktio BittiOops(), joka käy läpi kokonaisluvut yhdestä sataan ja tulostaa kierroksen numeron joka kierroksella.

Kolmella jaollisten lukujen kohdalla se kirjoittaa lisäksi sanan "Bitti" ja viidellä jaollisten lukujen kohdalla se kirjoittaa sanan "Oops!".

Jos luku on sekä kolmella että viidellä jaollinen , ohjelma kirjoittaa sanan "BittiOops!".

Pääohjelma kutsuu funktiota.

Kohta F

Kirjoita Javascript funktio tahdet(n), joka tulostaa konsolin avulla seuraavan kuvion (n on rivien määrä, käytä hyväksesi kahta sisäkkäistä silmukkaa).

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

Pääohjelma kutsuu funktiota.