Ohjelmoinnin perusrakenteet javascriptillä

Sorakuilu

Sisältö

  1. Alkuun
  2. Työvälineet ja ympäristö, Javascriptin kirjoittaminen
  3. Muuttujat ja tietotyypit
  4. Operaattorit
  5. Ehtolauseet, boolean
  6. Funktiot (lohkot)
  7. Taulukot ja toistorakenteet
  8. Muut toistorakenteet

Harjoitukset 6

Muut toistolauseet

Voit valita sopivat toistorakenteet ja käyttää niitä.

Kohta A

Luo silmukka, joka tulostaa console.login avulla numerot 0 - 10.

Kohta B

Luo silmukka, joka tulostaa console.login avulla numerot 10 - 1.

Kohta C

Luo silmukka, joka tulostaa console.login avulla numeroita niin kauan kuin i < 10, mutta kasvattaa i:tä 2:lla joka kerta.

Kohta D

Luo silmukka, joka tulostaa console.login avulla numerot 0 - 10, mutta katkaisee suorituksen, kun i = 5.

Kohta E

Kirjoita Javascript funktio BittiOops(), joka käy läpi kokonaisluvut yhdestä sataan ja tulostaa kierroksen numeron joka kierroksella.

Kolmella jaollisten lukujen kohdalla se kirjoittaa lisäksi sanan "Bitti" ja viidellä jaollisten lukujen kohdalla se kirjoittaa sanan "Oops!".

Jos luku on sekä kolmella että viidellä jaollinen , ohjelma kirjoittaa sanan "BittiOops!".

Pääohjelma kutsuu funktiota.

Kohta F

Kirjoita Javascript funktio tahdet(n), joka tulostaa konsolin avulla seuraavan kuvion (n on rivien määrä, käytä hyväksesi kahta sisäkkäistä silmukkaa).

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

Pääohjelma kutsuu funktiota.