Ohjelmoinnin perusrakenteet javascriptillä

Sorakuilu

Ohjelmoinnin perusrakenteet

Tämä opintojakso kuuluu "Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen" -opintokokonaisuuteen.

Opintojaksolla käymme läpi ohjelmoinnin tavallisimmat ohjausrakenteet ja peruskäsitteet. Asian voi opetella hyvin monenlaisilla työkaluilla, tässä käytämme Javascriptiä. Kaikki rakenteet toistuvat lähes samanlaisina myös PHP-osuudessa, joten ajakso tarjoaa pohjan tuleville opintojaksoille.

Teemme jakson aikana yhdessä palautettavia demonstraatioita (demoja) ja niiden lisäksi jokainen tekee samoista asioista palautettavia harjoituksia. Tee töitä varten erillinen kansio K-levylle (Javascript) ja tallenna demot ja harjoitukset sinne. Nimeä demot ja harjoitukset selkeästi (esim jsdemo1.html, jsdemo1.js, jsharj1.html, jsharj1.js).

Sisältö

  1. Alkuun
  2. Työvälineet ja ympäristö, Javascriptin kirjoittaminen
  3. Muuttujat ja tietotyypit
  4. Operaattorit
  5. Ehtolauseet, boolean
  6. Funktiot (lohkot)
  7. Taulukot ja toistorakenteet
  8. Muut toistorakenteet