Ohjelmoinnin perusrakenteet javascriptillä

Sorakuilu

Sisältö

  1. Alkuun
  2. Työvälineet ja ympäristö, Javascriptin kirjoittaminen
  3. Muuttujat ja tietotyypit
  4. Operaattorit
  5. Ehtolauseet, boolean
  6. Funktiot (lohkot)
  7. Taulukot ja toistorakenteet
  8. Muut toistorakenteet

Operaattorit

Unaarinen ja binäärinen

Operaattori on unaarinen, jos siinä on yksi operandi.
Esimerkiksi unaarinen negaatio muuntaa luvun etumerkkiä:

let x = 1;

x = -x;
console.log(x); // -1, toteutetaan unaarinen negaatio

Operaattori on binäärinen, jos siinä on kaksi operandia. Sama miinus on olemassa myös binäärisenä:

let x = 1, y = 3;
console.log( y - x ); // 2, binäärinen minus vähentää luvut toisistaan

Aritmaattiset operaattorit

Operaattori KuvausEsimerkki
+yhteenlasku a + b
-vähennyslaskua - 2
*kertolask 3 * r
/jakolasku b / 2
%jakojäännös8 % 3
+(unaari) etumerkki+ a
-(unaari) etumerkki- b
**potenssi2**

Operaattorien laskujärjestys on sama kuin matematiikassa, samaten sulkujen käyttö toimii samalla logiikalla.

Yhtäsuuruusmerkki

Yhtäsuuruusmerkki sekä antaa arvoja muuttujille että toimii operaattorina.

let a = 1;
let b = 2;

let c = 3 - (a = b + 1);

console.log( a ); // 3
console.log( c ); // 0

Binäärinen +, merkkijonojen yhdistäminen (concatenate)

Jos binääristä + käytetään merkkijonoissa, se yhdistää niitä:

let s = "minun" + "sana";
console.log(s); // minunsana

Jos yksi operandeista on merkkijono, muut muunnetaan myös merkkijonoiksi.
Esimerkiksi:

console.log( '1' + 2 ); // "12"
console.log( 2 + '1' ); // "21"

Operaatiot suoritetaan vasemmalta oikealle, jos laskutoimitus on ennen merkkijonoa, lasku suoritetaan ensin.

console.log(2 + 2 + '1' ); // "41" and not "221"

Muut aritmeettiset operaattorit käsittelevät operandeja lukuina.
Esimerkiksi:

console.log( 2 - '1' ); // 1 console.log( '6' / '2' ); // 3

Lisäys- ja vähennysoperaattorit, vain muuttujille

Vertailuoperaattorit

Operaattori KuvausEsimerkki
++lisää yhden a++ //a = a+1
--yhteenlasku a-- // a = a - 1
b >= 2
OperaattoriKuvausEsimerkki
==yhtäläisyysa == 5
!= eri suuri kuina != 0
<pienempi kuina < 10
<= pienempi tai yhtä suuri kuinb <= 7
>suurempi kuinb > 5
>= suurempi tai yhtä suuri kuin

Demot 2, matemaattiset operaattorit

Harjoitukset 2, matemaattiset operaattorit