Ohjelmoinnin perusrakenteet javascriptillä

Sorakuilu

Sisältö

  1. Alkuun
  2. Työvälineet ja ympäristö, Javascriptin kirjoittaminen
  3. Muuttujat ja tietotyypit
  4. Operaattorit
  5. Ehtolauseet, boolean
  6. Funktiot (lohkot)
  7. Taulukot ja toistorakenteet
  8. Muut toistorakenteet

Ehtolauseet, boolean

Peräkkäisrakenne

Vuokaaviotekniikalla voidaan kuvata ohjelman rakennetta. Alla on kuvattuna kaavioissa käytettävät symbolit:

vuokaavion symbolitTähän asti olemme kirjoittaneet käskyjä peräkkäin ja selain tulkitsee niitä järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Olemme käyttäneet ns. peräkkäisrakennetta.

Alla oleva esimerkki etenemisestä on kuvattu vuokaaviotekniikalla:

peräkkäisrakenne

Ehtolauseet

Ehtolause vuokaaviotekniikalla

Ehtolauseessa ohjelmakoodia toteutetaan vain siinä tapauksessa, että annettu ehto toteutuu.

Aikaisempi esimerkki tarkennettuna ehtolauseilla:

Kahvin keittäminen

if - then - else

Käsky suorittaa käskyn tai käskyt jos annettu ehto on tosi.

Jos ehto on epätosi, voidaan suorittaa toinen käsky tai käskyt.

Syntaksi:

if (ehtolauseke)
lause 1
[else
lause 2]

Ehtolauseke voi olla mikä tahansa JavaScript-lauseke, joka saa arvon tosi tai epätosi (erisuuri tai yhtäsuuri kuin nolla). Jos ehtolauseke saa arvon tosi, lause 1 suoritetaan.

Hakasulku esityksessä tarkoittaa, että else ei ole pakollinen.

Lause 1 ja lause 2 voivat olla mitä tahansa JavaScript-käskyjä tai lausekkeita, mukaanluettuna useammasta käskystä muodostuva käskylohko. Myös sisäkkäiset if-lauseet ovat mahdollisia.

Ohjelmalohko

Jos lausekkeita on monta, niistä muodostetaan aaltosulkujen avulla ohjelmalohko:

Syntaksi:

if (ehtolauseke) {
lauseet1
} else {
lauseet2
}

Huomaa, että lohko alkaa ja loppuu aaltosulkuihin, ehtolauseen jälkeen EI laiteta puolipistettä. Sen sijaan jokaisen lohkon lauseen jälkeen tulee laittaa puolipiste.

Esimerkki

Jos muuttujan a arvo on suurempi kuin 10, lisää muuttujan a arvo muuttujaan b ja aseta muuttuja a nollaksi. Jos a ei ollut yli kymmenen, sijoita muuttujan b arvo siihen.

if(a > 10) {
b += a;
a = 0;
} else a = b;

switch - case

Vuokaaviolla rakenne

vuokaavio switch - case

switch - case - rakennetta käytetään ehtolauseissa, joissa on monta samanarvoista vaihtoehtoa. Alla olevassa esimerkissä ohjelma valitsee annetun muuttujan perusteella palautteen.

var tuote = 'peruna';

switch (tuote) {

case 'tomaatti':

console.log('Tomaatit maksavat 1,50 euroa/kg.');
break;

case 'kurkku':
console.log('Kurkut maksavat 1,00 euroa/kg.');
break;

case 'herne':
case 'peruna':

console.log('Perunat ja herneet maksavat 2,50 euroa/kg.');
// odotettavissa output: "Perunat ja herneet maksavat 2,50 euroa/kg."
break;

default:
console.log('Harmi, ' + expr + ' on lopussa.');

}

Esimerkki lukujen vertailusta:

let a = 2 + 2;

switch (a) {

case 3:
console.log( 'Liian pieni!' );

case 4:
console.log( 'Juuri sopiva!' );

case 5:
console.log( 'Liian iso' );

default:
console.log( "En tunne sellaista arvoa" );

}

Boolean

Boolean on muuttuja, jolle voi tehdä loogiikka operaatioita.Sen arvona on totuusarvo, joka voi olla joko tosi tai epätosi(true tai false)

0, tyhjä merkkijono, NaN, null ja undefined ovat loogisissa operaatioissa totuusarvoltaan false, kaikki muut true

!! antaa muuttujan totuusarvon

=== tarkistaa ovatko sen eri puolella olevat samanarvoisía ja samaa tyyppiä. Käytä tätä, jos yrität tutkia onko jokin null tai undefined.

=== ja !== operaattorit eivät muunna vertailtavana olevia objekteja mitenkään.
Tavallinen == yrittää muuntaa objektit samantyyppisiksi.

1 === "1" // epätosi
1 == "1" // tosi

try - catch

try - catchin avulla rakennetaan virheenkäsittelyä.

try {

olematonFunktio();

} catch(error) {

console.error(error);
// odotettu tulos: ReferenceError: olematonFunktio is not defined
// huomaa- virheilmoitukset vaihtelevat eri selainten välillä

}


Demot 3, ehtolauseet

Harjoitukset3, ehtolauseet