Ohjelmoinnin perusrakenteet javascriptillä

Sorakuilu

Sisältö

  1. Alkuun
  2. Työvälineet ja ympäristö, Javascriptin kirjoittaminen
  3. Muuttujat ja tietotyypit
  4. Operaattorit
  5. Ehtolauseet, boolean
  6. Funktiot (lohkot)
  7. Taulukot ja toistorakenteet
  8. Muut toistorakenteet

Muut toistorakenteet

Javascriptissä on useita erilaisia toistolauseita edellisen kappaleen lauseiden lisäksi:

for käy läpi ohjelmalohkoa siten, että kertojen määrä on määritelty
for/inkäy läpi olion ominaisuuksia
for/of käy läpi iteratiivisen olion arvoja
while käy läpi ohjelmalohkoa niin kauan kuin sisäänmenoehto toteutuu, tarkistaa ennen aloittamista ehdon
do/while käy myös läpi ohjelmalohkoa niin kauan kuin sisäänmenoehto toteutuu, tarkistaa ehdon vasta lopussa

while

Ennen silmukkaan siirtymistä annetaan lopettavalle muuttujalle arvo. Arvoa muutetaan silmukan sisässä ja jatketaan kunnes sisäänmenoehto muuttuu epätodeksi.

while-lauseessa ehto tarkistetaan heti lauseen alussa, jolloin silmukassa olevia lauseita ei välttämättä suoriteta kertaakaan, mikäli ehto ei koskaan tule todeksi.

while(ehto) {
lause_1;
lause_2;
lause_n;
}

Seuraavassa esimerkissä tulostetaan luvut 0 – 9 omille riveilleen.

var i = 0;

while(i < 10){ // Toistetaan silmukkaa niin kauan kun i < 10
console.log("Luku " + i ");
i++; // Lisätään i:n arvoa joka kierros yhdellä
}

do - while

do-while-silmukassa lauseet suoritetaan aina vähintään kerran, sillä ehto tarkistetaan vasta silmukan lopuksi.

var tulos = "";
var i = 0;

do {
i = i + 1;
tulos = tulos + i;
} while (i < 5);

console.log(tulos);
// odotettu tulos: "12345"

break

Käsky lopettaa suoritettavana olevan while- tai for luupin suorituksen ja siirtää ohjelman suorituksen luuppia seuraavaan käskyyn.

Syntaksi:
break

Esimerkki

Kysytään funktiolta getnumber() arvo. Jos arvo on pienempi kuin nolla, keskeytetään luuppi. Muutoin suoritetaan arvolle funktio do_something()

while (i > 100) {
i = getnumber()
if(i < 0) {
break
}
do_something(i)
}

continue

Käsky keskeyttää while- tai for-luupinsuorituksen ja hyppää takaisin luupin alkuun, seuraavaan iteraatioon.

Toisin kuin break-käsky, continue ei lopeta luupin suorittamista kokonaan, vaan while-luupissa hyppää takaisin ehtolauseeseen ja for -luupissa hyppää takaisin päivityslauseeseen

Syntaksi:
continue

Esimerkki

Suoritetaan funktio do_something() kaikille arvoille [0,99], jotka eivät ole jaollisia kolmella

for (i = 0; i &lt; 100; i++) {
if(i % 3 == 0) {
continue
}
do_something(i)
}


Demot 6, muut toistolauseet

Harjoitukset 6, muut toistolauseet