Asiointipalveluprojekti

Sorakuilu

Työn vaiheet

Työ jakautuu selkeästi neljään eri vaiheeseen:

  1. Projektin suunnittelu- ja tarvekartoitus, kestoon suosittelen varaamaan enintään yhden viikon (viikko 6)
  2. Määrittely, joka kannattaa tehdä valmiiksi viimeistään toisen viikon lopussa (viikko 7)
  3. Tekninen suunnittelu, toteutus ja testaus, aika kannattaa varata 3 - 4 viikkoa (viikot 8 - 11)
  4. Viimeistely, projektin päätös ja esittely, kesto noin viikon (viikko 12)

Alla on kuvattu eri vaiheiden työtehtäviä ja dokumentointia vaiheessa.


1. Projektin suunnittelu ja tarvekartoitus

Vaiheen työt aloitetaan projektisuunnitelmalla ja tarvekartoituksella.

Kun alustava suunnittelu on tehty, varataan Leenalta ohjauspiste, jossa käydään läpi suunnitelman sisältöä. Tämä piste tulee pitää ensimmäisen viikon aikana. Ohjauspisteestä laaditaan lyhyt palaverimuistio.

Ohjauspisteen jälkeen laaditaan toiminnallisen määrittelyn dokumentaatio.


2. Määrittely

Dokumentaatio koostuu projektin lopputuloksen tarkemmasta kuvauksesta (käyttäjäryhmät, tuotteen yleiskuvaus, tietokanta, ulkoasu, lyhyet users storyt)

Toiminnallisen määrittelyn jälkeen pidetään seuraava ohjauspiste. Tämä piste tulee pitää viimeistään viikon 8 alkuosassa. Ohjauspisteestä laaditaan lyhyt palaverimuistio.

Ohjauspisteen jälkeen aloitetaan toteutusvaihe.


3. Tekninen suunnittelu, toteutus ja testaus

Tämän vaiheen voi suorittaa esim. yhden tai kahden viikon mittaisina sprintteinä, jossa alkupalaverissa sovitaan ja suunnitellaan, mitä toteutetaan (ranking-lista) ja sprintin lopuksi esitellään aikaansaannos ja pidetään palautepalaveri.

Testaus


4. Esittely ja palaute

Töiden esittely

Loppupalaverit ja arvioinnit

Loppupalaverit, itsearviointi ja projektidokumentaation palautus tehdään viikolla 12.