Asiointipalveluprojekti

Sorakuilu

Työn vaiheet

6.4. Muutoksia aikatauluun suunnitteluun lisätty aikaa

Työ jakautuu selkeästi viiteen eri vaiheeseen:

  1. Tarvekartoitus, kestoon suosittelen varaamaan enintään yhden viikon
  2. Tietokannan suunnittelu, toteutus ja testaus
  3. Ulkoasun tarkempi suunnittelu, toteutus HTML + CSS
  4. Tekninen suunnittelu, toteutus ja testaus, aikaa varataan 7 viikkoa.
  5. Viimeistely, projektin päätös ja esittely, kesto noin viikon (viikko 22)

Kaikkiin vaiheisiin kuuluu Github classroomin tehtävätaulun seuraaminen ja päivittäisten tehtyjen töiden palautaminen Githubiin (classroom)(

Alla on kuvattu eri vaiheiden työtehtäviä ja mitä dokumentteja palautetaan vaiheen työn tuloksena. Välilehdellä "Dokumentaatio" on tarkemmat ohjeet dokumenttien laatimisesta.


1.Tarvekartoitus - deadline 27.3.

Pidämme aluksi Teams-kokouksen, jossa suullisesti kerron tavoitteista ja jossa voi kysyä mieltä askarruttavia asioita. Kokouksen alustava ajankohta on tiistai 24.3. klo 12:30 (ohje: avaa startti.tredu.fi -sivulta Teams ja valitse oma tiimi. Tiimin viestialueelle tulee kokous näkyville).

Ennen aloittamista jokainen täyttää kriteerilomakkeen ja palauttaa sen Github classroom repoon.

Aloita asentamalla ja opiskelemalla tarvittavat työvälineet (Adobe XD, drawio ja käytettävät mallit, katso kohdasta "Dokumentaatio").

Palautus

Tästä vaiheesta palautetaan (katso myös välilehti "Dokumentaatio"):

Kun alustava suunnittelu on tehty, dokumentit palautetaan Github classroom repoon.

Opettaja tutustuu suunnitelmaan ja antaa siitä palautteen.

Dokumenttien korjaamisen jälkeen siirrytään seuraavaan kohtaan.

Vaiheen tehtävälistaus (yhdessä tehty esimerkki)

Task list 1


2. Tietokannan toteutus ja testaus dead-line 9.4.

Tämä vaihe alkaa myös yhteisellä Teams-kokouksella, jossa käydään läpi tulevaa. Kokouksessa varmistetaan, että jokainen saa phpmyadminin toimimaan truudelin kanssa ja osaa käyttää ftp-yhteyttä.

Vaiheen aikana suunnitellaan, toteutetaan ja testataan tietokanta (phpmyadminilla)


3. Ulkoasusuunnitelma - deadline 17.4.

Palautus

Tästä palautetaan:

Kun suunnitelma on tehty, se palautetaan Github classroon repoon ja sijoitetaan truudelille katsottavaksi.

Opettaja tutustuu suunnitelmaan, ja antaa siitä palautteen.

Ohjauspisteen esiintuomien ongelmakohtien korjaamisen jälkeen aloitetaan toteutusvaihe.


4. Tekninen suunnittelu, toteutus ja testaus dead-line 22.5

Tämä vaihe alkaa myös yhteisellä Teams-kokouksella, jossa käydään läpi tulevaa.

Vaiheen aikana toteutetaan tehtävätaulun mukaisesti järjestelmän osia.

Laadi tässä vaiheessa itseäsi varten työtä helpottavia listauksia: tiedostot, tietokantafunktiot, kansiorakenne jne

Testaus - järjestelmätestauksen dead-line 20.5.


5. Esittely ja palaute

Töiden esittely - viikko 22 dead-line 29.5.

Loppupalaverit ja arvioinnit

Loppupalaverit, itsearviointi ja projektidokumentaation palautus tehdään viikolla 22.