Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

Arviointikriteerit

4.7.2 TK14202 Asiointipalvelun rakentamisen tekniikka, 6 ov

Tavoite

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa annettujen määritysten mukaan sähköiset asiointipalvelut, jolloin hän osaa suunnitella käyttöliittymän ja tarvittavat tietokannat sekä toteuttaa käyttöliittymän, tarvittavat tietokannat ja yhteydet tietokantoihin.

Sisältö

Toteutustapa

Esimerkkejä opintojakson hyödyntämisestä työtehtävissä

Opetusmateriaali

Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1

Opiskelija osaa

Hyvä H3

Opiskelija osaa

Kiitettävä K5

Opiskelija osaa

Arviointimenetelmä

Hylättyjen jaksojen uusimisprosessi

Verkkokurssina malliverkkopalvelun toteuttaminen.