Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

Demot 1

1.1

Laadi PHP:tä hyväksikäyttämällä sivu, jossa tulostuu ruudulle "Hello World!".

1.2

Muuta teksti "Hello World!" h1-tasoiseksi otsikoksi.

1.3

Lisää sivuun html-alku kirjoittamalla se ennen php:n aloitustagia.

1.4

Lisää sivulle kappale, jossa lukee seuraava kuolematon lause "Kun hyppäät ilosta ilmaan, varo, ettei kukaan vedä maata jalkojesi alta (Stanislaw Jerzy Lec)" Lainausmerkkien tulee myös olla näkyvissä..

1.5

Lisää edelliseen lauseeseen html-rivinvaihto pilkkujen jälkeen. Lisää myös lähdekoodiin html-lähdekoodissa näkyvät rivinvaihdot.

1.6

Sijoita oma nimesi talteen koneen muistiin (muuttujaan $omanimi), muuttujan nimi kuvaa sisältöä.

1.7

Tulosta seuraava lause: "Kirjoittajan nimi on " ja lauseen jälkeen muuttujassa oleva nimi.

1.8

Sijoita muuttujaan $luku1 arvo 5. Tulosta luku selityksen kera ruudulle.

1.9

Käytä edellisen tehtävän muuttujaan. Tee seuraavat laskelmat ja tulosta niiden tulos selityksen kera ruudulle:
$summa = $luku1 + $luku1;
$erotus = $luku1 - $luku1;
$tulo = $luku1 * $luku1;

1.10

Tee kohdat 8 ja 9 uudestaan, tällä kertaa muuttujassa on arvo 9.

1.11

Aurinkosuojakerroin kertoo, kuinka monta kertaa pidempään aurinkovoiteella voideltu iho sietää aurinkoa palamatta verrattuna suojaamattomaan ihoon. Jos kerroin on 25, tuote suojaa palamiselta 25 kertaa ihon oman suoja-ajan. Suomalaisilla tämä ihon oma suoja-aika on ihon vaaleudesta riippuen yleensä 10–30 minuuttia.

Aseta vakiot SUOJAKERROIN_25 (arvo 25) ja SUOJAKERROIN_50 (arvo 50) sekä muuttuja $vaalea (arvo 10) sekä ($tumma arvo 30).

Laske kuinka kauan vaaleaihoinen voi olla auringossa tunteina kummallakin kertoimella.

Laske, kuinka kauan tummaihoinen voi olla auringossa tunteina kummallakin kertoimella.

1.12

Lisää sivun loppu php:n echo-komennon ja heredocin avulla.


Demo 1:n lähdekoodi

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset ="UTF-8">
<title>PHP demo 1</title>
</head>
<body>

<h2>1.1</h2>

<?php 
echo "<h1>Hello World!</h1>";
?>

<?= "Hello again<br>"?>

<?php 
echo "\"Kun hyppäät ilosta ilmaan,<br>
varo,<br> 
ettei kukaan vedä maata jalkojesi alta (Stanislaw Jerzy Lec)\"<br>\n"
;

$omanimi "Leena";

echo 
"Kirjoittajan nimi on $omanimi<br>\n";

$luku1 9;

echo 
"Muuttujan arvo on $luku1<br>\n";

$summa $luku1 $luku1;
$erotus $luku1 $luku1;
$tulo $luku1 $luku1;

echo 
"Lukujen $luku1 ja $luku1 summa on $summa<br>\n";
echo 
"Lukujen $luku1 ja $luku1 erotus on $erotus<br>\n";
echo 
"Lukujen $luku1 ja $luku1 tulo on $tulo<br>\n";
?>
<h2>Vakiot</h2>
<?php
/* Laske kuinka kauan vaaleaihoinen voi olla auringossa tunteina kummallakin kertoimella. 
Laske, kuinka kauan tummaihoinen voi olla auringossa tunteina kummallakin kertoimella.*/
define("SUOJAKERROIN_25",25);
define("SUOJAKERROIN_50",50);
$vaalea 10;
$tumma 30;

$vaalean_aika_25 = (SUOJAKERROIN_25 $vaalea)/60;
echo 
"Vaalea voi olla kertoimella 25 auringossa $vaalean_aika_25 tuntia<br>\n";

$vaalean_aika_50 = (SUOJAKERROIN_50 $vaalea)/60;
echo 
"Vaalea voi olla kertoimella 50 auringossa $vaalean_aika_50 tuntia<br>\n";

$tumman_aika_25 = (SUOJAKERROIN_25 $tumma)/60;
echo 
"Tumma voi olla kertoimella 25 auringossa $tumman_aika_25 tuntia<br>\n";

$tumman_aika_50 = (SUOJAKERROIN_50 $tumma)/60;
echo 
"Tumma voi olla kertoimella 50 auringossa $tumman_aika_50 tuntia<br>\n";
echo <<<EOT
</body>
</html>
EOT;
?>