Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

PHP demo 12, mysql ja PDO, luo taulu, tee hakuja ja päivitä tietoturvallisesti tietokantaa

Kohta A, yhteys.php

Laadi tiedosto yhteys.php, joka ottaa yhteyden kantaan ja luo yhteyden siältävän PDO-tyyppisen muuttujan $yhteys.

Kohta B, taulun luominen

Luo seuraava taulu käyttäen PHP:tä ja PDO-luokkaa hyväksi. Mieti sopivat tietotyypit kentille:

Kohta C, lisää tauluun dataa

Lisää tauluun phpmyadminin avulla 5 pelaajaa.

Kohta D, laadi yksinkertaisia kyselyitä

Laadi yksinkertaisia kyselyitä tekevä ohjelma, joka listaa kuvaruudulle seuraavat asiat:

Kohta E

Laadi tietoturvallinen lomake, jolla uusi pelaaja voi rekisteröityä mukaan. Tarkista lomakkeella syötetyt tiedot, suojaa parametrit sitomalla (bind)

Kohta F

Laadi listaus pelaajista siten, että jokaisen perässä on linkki pelaajan muuttamiseen ja poistamiseen. Listaus ei vaadi suojaamista, sillä käyttäjä ei anna syötteitä sitä varten.

Kohta G

Tee tietoturvallinen ohjelma pelaajan poistamiseen.

Kohta H

Laadi tietoturvallinen lomake tarkistuksineen pelaajan päivittämistä varten.