Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

Demo 13, MVC-malli

Muunna aikaisemmin tehtyä demoa 12 MVC-mallin mukaiseksi.

Kohta A - index.php - reititys

Piirrä aluksi luokista luokkakaavio Visiolla.

Tehdään reititys edelleen aikaisempaan tapaan eli $_GET kertoo, mikä sivu sisällytetään - tämä tapahtuu index-sivussa. Index-sivu ei kuitenkaan tulosta mitään, vain require (kontrolleri tai view)on sallittu.

Muu koodi jaetaan kolmeen erilaiseen kategoriaan: mallit (models), kontrollerit ja näkymät (views).

Yhteysfunktiota voit käyttää sellaisenaan.

Kohta B

Laadi etusivu pelaajille (listaa näkyville kaikki pelaajat).

Käytä ratkaisussa MVC-mallia.

Kohta C

Toteuta pelaajan lisääminen MVC-mallilla

Kohta D

Toteuta pelaajan muokkaaminen MVC-mallilla.