Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

PHP - demonstraatio 16, kirjoittaminen tiedostoon ja tiedoston lukeminen

Kopioi esimerkki ja tallenna se kansioosi nimellä runo-php.

<?php /**************************** * Kirjoita runo * * Ohjelma avaa näkyville valmiin runotiedoston ja näyttää lomakkeen, jolla voi lisätä runoon yhden rivin ******************************/ if (isset($_POST["runonrivi"])) { $teksti=$_POST["runonrivi"]."\n"; //huom \n lisää rivinvaihdon tekstiin $kahva=fopen("./avoin/runo.txt",'a'); //määre a avaa tiedoston kirjoitettavaksi sekä sijoittaa kursorin tiedoston loppuun fwrite($kahva,$teksti); fclose($kahva); // sulkee tiedoston } if(is_file("./avoin/runo.txt")) //jos runo on olemassa { $kahva=fopen("./avoin/runo.txt",'r'); // määre r avaa tiedoston luettavaksi sekä sijoittaa kursorin tiedoston alkuun echo "<h1>Tässä runosi.</h1><p>"; while(!feof($kahva)) //toistetaan lukemista rivi kerrallaan kunnes ollaan tiedoston lopussa { $teksti=fread($kahva,8192); // lukee yhden rivin echo str_replace("\n", "<br />", $teksti); // lukiessa korvataan \n html:n rivinvaihdoilla } echo "</p>"; fclose($kahva); } ?> <p>Kirjoita runoosi seuraava rivi</p> <form action="./runo.php" method="post"> <input type="text" name="runonrivi"> <input type="submit" value="Tallenna"> < </form>