Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

Demot 2

2.1 Ehtojen rakentaminen

Laadi seuraavat ehdot (voit testata ehdot seuraavilla muuttujilla)

$luku1 = 0;
$luku2 = "0";
$luku3 = -1;
$luku4 = 1;
$luku5 = 100;

2.2

Avaa w3schools.com, valitse PHP ja hae sieltä kohta PHP If...Else...Elseif.

Käy läpi kaikki Try it Yourself -esimerkit.

Testaa sen jälkeen taitosi kohdassa PHP Exercises - Test Yourself With Exercises (kohdat 1 - 4).


Demo 2:n lähdekoodi

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset ="UTF-8">
<title>PHP demo 2</title>
</head>
<body>

<h2>2.1</h2>

<?php 
/*Laadi seuraavat ehdot (voit testata ehdot seuraavilla muuttujilla)*/
$luku1 0;
$luku2 "0";
$luku3 = -1;
$luku4 1;
$luku5 100;
//jos $luku1 on nolla, tulosta "nolla"
if($luku1 == 0) echo "nolla<br>";

//jos $luku2 on nolla, tulosta "nolla"
if($luku2 == 0) echo "nolla<br>";

//jos $luku2 on pienempi kuin $luku 4, tulosta "luku 2 on pienempi", muuten tulosta "luku 2 ei ole pienempi"
if($luku2 $luku4) {
    echo 
"luku2 on pienempi<br>";
}else {
  echo 
"luku 2 ei ole pienempi<br>";  


//jos $luku4 on $luku1:n ja $luku5:n välissä, tulosta "välissä"
if($luku4 $luku1 && $luku4 $luku5) {
    echo 
"Välissä<br>";
}

//jos $luku4 on pienempi kuin $luku1 tai suurempi kuin $luku5, tulosta "reunassa", muuten tulosta "ok"
if($luku4 $luku1 || $luku4 $luku5) {
    echo 
"reunassa<br>";
} else {
    echo 
"ok<br>";
}
//tutki funktiolla var_dump muuttujien $luku1 ja $luku2 arvot
var_dump($luku1);
var_dump($luku2);
?>

</body>
</html>