Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

Demo 3, palautussivu

Laadi tiedosto demo3.php, joka näyttää linkkilistan demoista ja harjoituksista. Kun klikkaa linkkiä, se avaa samalle sivulle näkyviin sekä työn että sen lähdekoodin.

Lisää kaikki tekemäsi tiedostot palautussivulle.

Huom! Lomakkeen action on oltava muodossa index.php?sivu=lomakkeenkasittelija, jos käytät sisällyttämistä käyttävää palautussivustoa.

<!DOCTYPE HTML> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>PHP-harjoitukset</title> </head> <body>

Tiedosto loppu.html

</body> </html>

Tiedosto index.php

<?php include "alku.html"; /******************* Tähän väliin sijoitetaan ohjelmakoodi, joka lukee pyynnön mukaisen sisällytettävän tiedoston,
tarkistaa, että sen saa sisällyttää, tulostaa työn ja samalla lähdekoodin ruudulle. ********************/ include "loppu.html"; ?>


Demo 3:n lähdekoodi

<?php
require "./partials/alku.php";
require 
"./partials/navi.php";

if(isset(
$_GET["sivu"])) $sivu htmlentities($_GET["sivu"]);
else 
$sivu "demo1"//oletusarvo, jos ei pyyntöä

if(isset($_GET["kansio"])) $kansio htmlentities($_GET["kansio"]);
else 
$kansio "demot";

$sallitut = array("demo1","demo2","demo3","demo4","demo4_lomakkeenkasittelija","demo5","demo6","demo7","demo8","demo9","demo10","demo11","demo12","demo13","harj1","harj2","harj3","harj4","harj5","harj6","harj7","harj8","harj9","harj10","harj11","harj12","harj13","harj14","harj15");

if(
in_array($sivu,$sallitut)) {
    
$polku "./$kansio/$sivu.php";
    require 
$polku;
    echo 
"<h3>Lähdekoodi</h3>";
    echo 
highlight_file($polku,1);
}

require 
"./partials/loppu.php";

navi.php

<h2>Demot</h2>
<ul>
    <li><a href="./index.php?sivu=demo1&kansio=demot">Demo 1</a></li>
    <li><a href="./index.php?sivu=demo2&kansio=demot">Demo 2</a></li>
    <li><a href="./index.php?sivu=demo4&kansio=demot">Demo 4</a></li>
    <li><a href="./index.php?sivu=demo5&kansio=demot">Demo 5</a></li>
</ul>
<h2>Harjoitukset</h2>
<ul>
    <li><a href="./index.php?sivu=harj1&kansio=harj">Harjoitus 1</a></li>
    <li><a href="./index.php?sivu=harj2&kansio=harj">Harjoitus 2</a></li>
</ul>
<hr>