Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

Demo 6, laskin, lomake, lomakkeenkäsittelija samassa tiedostossa

Laadi tiedosto demo6.php, jonka avulla voit tehdä yksinkertaisia laskutoimituksia. Alla on kuva html-näkymästä.

kuva laskimesta

Tee ensin laskutoimitukset if-lauseilla ja testaa toiminta.

Muuta sitten koodia niin, että ohjelma käyttää switch-case-rakennetta.


Lähdekoodi

<h1>Laskin</h1>
<form method="post">

<label for="luku1">Luku 1</label><br>
<input type="number" name="luku1" required><br>

<label for="luku2">Luku 2</label><br>
<input type="number" name="luku2" required><br>

<input type="submit" name="laske" value="+">
<input type="submit" name="laske" value="-">
<input type="submit" name="laske" value="*">
<input type="submit" name="laske" value="/">
</form>

<h3>Vastaus</h3>

<?php
// tarkistetaan onko lomake lähettetty ja onko siinä tarvittavat tiedot
if(isset($_POST["luku1"], $_POST["luku2"], $_POST["laske"])) {
    
$luku1 htmlentities($_POST["luku1"]);
    
$luku2 htmlentities($_POST["luku2"]);
    
$laske htmlentities($_POST["laske"]);

   
/*if($laske == "+") $vastaus = $luku1 + $luku2;
    if($laske == "-") $vastaus = $luku1 - $luku2;
    if($laske == "*") $vastaus = $luku1 * $luku2;
    if($laske == "/") $vastaus = $luku1 / $luku2;*/

    
switch($laske) {
        case 
"+":
        
$vastaus $luku1 $luku2;
        break;

        case 
"-":
        
$vastaus $luku1 $luku2;
        break;

        case 
"*":
        
$vastaus $luku1 $luku2;
        break;

        case 
"/":
        
$vastaus $luku1 $luku2;
        break;

        default:
        break;
    }

    echo 
"<h4>$vastaus</h4>";
}