Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

Demo 7, toistorakenteita

7.1 for-silmukoita

Laadi for-rakenteen avulla silmukka, joka toistuu 10 kertaa ja tulostaa joka kerta kierroksen numeron.

Laadi samaan tiedostoon 10 kertaa toistuva silmukka, joka laskee kierrosnumeroiden summan.

Laadi samaan tiedostoon silmukka, joka tulostaa arvot 10:stä yhteen.

Laadi for-rakenteen avulla silmukka, joka tulostaa html-taulukkoon 20 x 20 kertotaulun.

7.2 while-silmukoita

Laadi while-rakenteen avulla silmukka, joka toistuu 10 kertaa ja tulostaa joka kerta kierroksen numeron.

Laadi silmukka, joka tulostaa arvot 10:stä yhteen.

Arvo satunnainen numero ja käy läpi silmukan avulla luvut 1:stä kymmeneen sekä kerro kuvaruudulla onko kierrosluku sama, isompi vai pienempi kuin arvottu luku.


Lähdekoodi

<h3>7.1</h3>

<?php
/*Laadi for-rakenteen avulla silmukka, joka toistuu 10 kertaa ja tulostaa joka kerta kierroksen numeron.*/

for($i 1$i <= 10$i++) echo $i.'<br>';

/* Laadi samaan tiedostoon 10 kertaa toistuva silmukka, joka laskee kierrosnumeroiden summan.*/

$summa 0;
for(
$i 1$i <= 10$i++ ) $summa $summa $i;
echo 
'Summa on '.$summa.'<br>';

/* Laadi samaan tiedostoon silmukka, joka tulostaa arvot 10:stä yhteen.*/

for($i 10$i 0$i--) echo $i.'<br>';

/*Laadi for-rakenteen avulla silmukka, joka tulostaa html-taulukkoon 20 x 20 kertotaulun.*/
echo "<br>\n<table>\n";

for(
$j 1$j <= 20$j++)  {
    echo 
"<tr>\n";
    for(
$i 1$i <= 20$i++) {
    
        echo 
"<td>\n";
        
$vastaus $i $j;
        echo 
$vastaus;
        echo 
"</td>\n";
    }
    echo 
"</tr>\n";
 } 
echo 
"</table>\n";
?>

<h3>7.2</h3>

<?php
/* Laadi while-rakenteen avulla silmukka, joka toistuu 10 kertaa ja tulostaa joka kerta kierroksen numeron. */

$i 1;
while(
$i <= 10) {
    echo 
"$i<br>";
    
$i++;
}

/* Laadi silmukka, joka tulostaa arvot 10:stä yhteen. */
$i 10;
while(
$i 0) {
    echo 
"$i<br>";
    
$i--;
}

/* Arvo satunnainen numero ja käy läpi silmukan avulla luvut 1:stä kymmeneen sekä kerro kuvaruudulla onko kierrosluku sama, isompi vai pienempi kuin arvottu luku.*/

$satunnainen rand(1,10);
$i 1;

while(
$i <= 10) {
    if(
$satunnainen == $i) echo "luvut $i ja $satunnainen ovat samat<br>";
    elseif (
$satunnainen $i) echo "kierrosluku $i on pienempi kuin $satunnainen<br>";
    else echo 
"Kierrosluku $i on suurempi kuin $satunnainen<br>";
    
$i++;
}