Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

PHP, harjoitukset 1

Voit tehdä kaikki vastaukset samaan tiedostoon, erota ne kuitenkin h2-tasoisilla otsikoilla. Sijoita työ K-levyllä kansioon php nimellä harj1.php.

1.1 html:alku

Laadi sivulle yksinkertainen html-alkuosa, käytä sen tulostamiseen php:ta.

1.2. tulostus ruudulle

Tulosta seuraavat html-elementit ja niiden sisältämät sanat ja lauseet (html-elementti on suluissa):

1.3

Kirjoita html-loppu sellaisenaan ruudulle php:n lopetustagin jälkeen (tai kokeile heredocia php:n sisällä).

Testaa töiden toiminta