Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

PHP-harjoitus 12,luokat ja oliot

12.1

Suunnittele ja piirrä Visiolla luokka Ympyra, jonka tietoina ovat ympyrän säde ja muodostettavan ympyrän järjestysnumero. Metodi laske_pinta_ala palauttaa ympyrän pinta-alan (=Pii * säde *säde) ja laske_piiri palauttaa ympyrän piirin (= 2 * Pii * säde).

Lisää myös metodit palauta_nro(), joka palauttaa järjestysnumeron sekä palauta_sade(), joka nimensä mukaan palauttaa säteen.

Vihjeitä: Laadi ensin konstruktori (muodostin) Ympyra($sade), joka sijoittaa parametrin ympyrän arvoksi ja lisää numeron. Käytä numeroinnissa apuna pääohjelmassa muuttujaa, joka antaa seuraavan järjestysnumeron.

Lisää pääohjelmalla kaksi ympyrää.

Laadi näkymätiedosto, joka tulostaa ympyröistä järjestysnumeron, piirin ja alan.

Kommentoi ohjelma.

Testaa harjoitus ja lisää se työkansioosi. Laita luokkakaavio kuvana mukaan.

12.2

Määrittele, piirrä Visiolla ja toteuta PHP:lla luokat Kirja ja Kirjahylly.

Kirjalla on attribuutit tekijä, nimi ja hinta. Tee attribuuteille saantimetodit. Tee luokalle myös metodi alennaHintaa, joka alentaa kirjan hintaa 10%.

Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä kirjan tiedot ja luo niiden perusteella Kirja-luokan olion, tulostaa alkuperäisen ja alennetun hinnan.

Kirjahyllyllä on attribuutteina nimi ja kirjat (taulukko). Se luodaan antamalla kirjahyllylle nimi. Tee luokalle metodit listaa_kirjat ja lisaa_kirja.

Kommentoi ohjelma.

Testaa harjoitus ja lisää se työkansioosi. Laita luokkakaavio kuvana mukaan.