Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

PHP, harjoitukset 2

Voit tehdä kaikki vastaukset samaan tiedostoon, erota ne kuitenkin h2-tasoisilla otsikoilla. Palauta työ magnesiumin kansioon nimellä harj2.php.

2.1.

Luo seuraavat muuttujat, anna niille järkevät arvot:

Laske seuraavat laskutoimitukset ja tulosta selityksineen vastaukset ruudulle (luo vastausta varten uusi muuttuja):

2.2. vakio

Laadi seuraava ohjelma:

Testaa töiden toiminta