Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

PHP, harjoitukset 3

Matemaattisia funktioita

3.1 rand

Tutustu rand-funktion toimintaan w3schoolsin sivulla.

Toteuta sitten seuraava tehtävä PHP:n avulla.

Arpajaiset:

Olet järjestämässä arpajaisia. Arvat on numeroitu numeroin 1 - 1000. Arvo voittajanumero ja tulosta se selityksineen ruudulle.

3.2 Pyöristykset

Voit tehdä kaikki vastaukset samaan tiedostoon, erota ne kuitenkin h2-tasoisilla otsikoilla. Palauta työ magnesiumin kansioon nimellä harj3.php.

Tutki seuraavien funktioiden toiminta (joko www.w3schools.com tai www.php.net -sivuilta).

Pyöristä luvut:

Tulosta tulokset selityksineen.

Ehtolauseet

3.3 Ehtolauseet, satunnaisluku ja jakojäännös

Arvo satunnaisluku väliltä 1 - 20 muuttujaan.

Tarkista, onko se parillinen vai pariton ja tulosta kumpi on kyseessä. Parillisuuden testaamisessa kannattaa käyttää jakojäännöstä (mitä jää yli, kun luku jaetaan kahdella). PHP:n jakojäännös lasketaan samalla tavalla kuin JavaScriptissä: $luku % $jakaja.

3.4 Ehtoja ja satunnaisluku

Arvo satunnaisluku väliltä 1 - 100 muuttujaan.

Jos luku on välillä 30 - 50, tulosta arvottu luku ja "Pienehkö"

Jos luku on pienempi kuin 10 tai suurempi kuin 90, tulosta luku sekä teksti "ääriarvo"

Jos luku on pienempi kuin 50 ja parillinen, tulosta sekä arvottu luku että teksti "Pieni ja parillinen".

Jos luku ei ole 35, tulosta luku ja teksti "Ei 35"

3.5 Ehtolauseet ja lukumuunnokset

Tee seuraavat muunnokset ja vertailut. Tulosta vastauksen arvo ruudulle selitystekstin kera.

Testaa töiden toiminta