Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

Käsitteitä

MVC

MVC-arkkitehtuuri (sanoista model-view-controller eli malli–näkymä–käsittelijä) on ohjelmistoarkkitehtuurityyli, jonka tarkoituksena on käyttöliittymän erottaminen sovellusaluetiedosta. MVC-arkkitehtuuria käytetään etenkin graafisten käyttöliittymien suunnittelussa ja ohjelmoinnissa.

Web-kehityksessä malli näkyy useissa kehitysympäristöissä, esimerkiksi Laravelissa ja Expressissä.

Teemme seuraavat demot mallin mukaisesti (toki osa ratkaisuista on vielä kömpelöitä ja vaatisivat toisen kierroksen refaktoroinnin).

MVC