Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

PHP:n perusteita, tietotyypit

Tietotyypit

PHP:n tietotyypit ovat:

Aritmeettiset operaattorit


$a = 3; echo "\$a: " . $a . "<br>"; echo "++\$a: " . ++$a . "<br>"; echo "\$a: " . $a . "<br>"; echo "\$a++: " . $a++ . "<br>"; echo "\$a: " . $a . "<br>"; echo "--\$a: " . --$a . "<br>"; echo "\$a: " . $a . "<br>"; echo "\$a--: " . $a-- . "<br>"; echo "\$a: " . $a; ?> tulostaa sivulle $a: 3 ++$a: 4 $a: 4 $a++: 4 $a: 5 --$a: 4 $a: 4 $a--: 4 $a: 3