Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

Sisällyttäminen

PHP-tiedostoon voidaan sisällyttää toisia tiedostoja.

Tämä tapahtuu joko komennolla require "tiedostonnimi" tai include "tiedostonnimi".

Tämän avulla on helppo nopeuttaa html:n kirjoittamista: tehdään koko html-alkuosa ulkoasumäärityksineen omaksi tiedostokseen, samaten loppuosa. Kun alkuosa sisällytetään sisältöosuuden alkuun ja loppuosa loppuun, vältytään niiden kirjoittamiselta yhä uudelleen.

Tiedosto alku.html

<!DOCTYPE HTML> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>PHP-harjoitukset</title> </head> <body>

Tiedosto loppu.html

</body> </html>

Tiedosto sisalto.php

<?php include "alku.html"; echo "<h1>Tämä on sisältösivun pääotsikko!</h1>"; include "loppu.html"; ?>

sisalto.php tulostaa ensin alkuosan, sitten otsikon ja sitten loppuosan eli täydellisen sivun.

include ja require eroavat toisistaan virheenkäsittelyn osalta: jos tiedosto puuttuu, require palauttaa "fatal errorin" (E_COMPILE_ERROR) ja estää ohjelmaa toimimasta. include palauttaa ko. tilanteessa varoituksen (E_WARNING).

require_once ja include_once toimivat samalla tavalla, mutta jos tiedosto on jo sisällytetty, sitä ei sisällytetä uudestaan.

Käytä include, kun sisällytät osia, joiden puuttuminen ei estä ohjelman toimintaa ja require, kun ohjelma ei voi toimia ilman ko.osaa.