Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen

Sorakuilu

SQL-harjoitus 1, varatut sanat

Poimi luennosta tai selvitä, mihin tarkoitukseen seuraavia sanoja käytetään. Jos et osaa selittää, laita esimerkkilause ja selitä ko. lauseen toiminta:

 1. CREATE TABLE
 2. ALTER TABLE
 3. INSERT INTO
 4. DELETE
 5. UPDATE
 6. SELECT
 7. SELECT *
 8. SELECT DISTINCT
 9. SELECT INTO
 10. SELECT TOP
 11. TRUNCATE TABLE
 12. UNION
 13. UNION ALL
 14. UPDATE
 15. WHERE
 16. AND / OR
 17. BETWEEN
 18. LIKE
 19. ORDER BY
 20. GROUP BY
 21. HAVING
 22. IN
 23. INNER JOIN
 24. CREATE DATABASE
 25. LEFT JOIN
 26. RIGHT JOIN
 27. FULL JOIN
 28. AS (alias)
 29. DROP DATABASE
 30. DROP INDEX
 31. DROP TABLE
 32. EXISTS

Vastaukset kirjoitetaan html-sivuksi (php) ja linkitetään palautuskansioon.