Sähköinen asiointipalvelu, johdanto

Sorakuilu

Demo 3, etusivu palautuksiin

Laadi yksinkertainen etusivu palautettaville demoille ja harjoituksille.

Sivulla on linkki jokaiseen demoon ja harjoitukseen.

Tallenna sivu nimellä index.html ja työnnä GitHub.io:hon.

html-lähdekoodi

<!DOCTYPE html> <!-- Kommentti, tagt määrittää html-version HTML5:ksi-->
<html>
    <head>
        <title>Palautuskansio</title>
        <meta charset ="UTF-8">
    </head>
    <body>
        <ul>
            <li><a href ="./demo1.html">Demo 1</a></li>
            <li><a href ="./demo2.html">Demo 1</a></li>
            <li><a href ="./harj1.html">Harjoitus 1</a></li>
            <li><a href ="./harj2.html">Harjoitus 2</a></li>
        </ul>
    </body>
</html>