Sähköinen asiointipalvelu, johdanto

Sorakuilu

CSS-harjoitus 4, CSS3:n ominaisuuksia, selvitys- ja kokeilutehtävä

CSS3 tarjoaa ominaisuuksia, joita ei ole aikaisemmissa versioissa. Kaikki ominaisuudet eivät toimi edes kaikissa uusissa selaimissa.

Laadi parityönä seuraavan listan jostain kohdasta yksi demo, jonka voit esittää ensi viikon tunneilla (mikäli aikaa riittää). Apua löydät ainakin w3schoolsista. Sivussa tulee olla otsikoituna ja esiteltynä (kerrottuna kuinka se näkyy sivulla) valittu ominaisuus, ominaisuuteen sopiva esimerkki ja luettelo selaimista, joissa ominaisuus on käytettävissä.

  1. 2d-liike(translate, rotate, scale, skew, matrix) - huom. jos haluat kokeilla liikettä, nämä toimivat kohdan animate kanssa, toinen vaihtoehto on JavaScript
  2. 3d-liike(rotate) - huom. jos haluat kokeilla liikettä, toimii kohdan animate kanssa, toinen vaihtoehto on JavaScript
  3. animointi
  4. ominaisuuden muuttuminen (transition)
  5. canvas, sen käyttömahdollisuudet

Tallenna sivu nimellä cssh4.html. Lisää työ kummankin tekijän GitHubiin(index-sivulle).