Sähköinen asiointipalvelu, johdanto

Sorakuilu

Merkistöongelmista

Käytettävä merkistö voi olla joko ISO-8859-1 tai utf-8. PHP:n 6-version on tarkoitus tukea utf-8-koodausta, joten se on suositeltava.

Seuraavat asiat vaikuttavat merkkien toimimiseen:

Muista sivuja laatiessasi:

 1. Varmistaa, että lähdekoodi on utf-8 esimerkiksi Notepad++: Encoding - Convert to utf-8 without BOM
 2. Varmistaa, että lähdekoodiin on määritelty dokumenttityyppi ja siinä mahdollisuuksien mukaan charset. Lisäksi varmistaa, että head-osuuteen on lisätty meta-elementti merkistön määrittelyyn , esimerkiksi

  <!DOCTYPE html
  <head>
  <title>Validointi, kokeilu, head kuntoon</title>
  <meta charset=utf-8" />
  <meta name="description" content="Tämä koe testaa validointia, hakukoneoptimoinnin alkeita ja merkistöjen käyttöä">
  </head>

 3. Antaa tietokannalle ohje siitä, että käytetään utf-8 -koodausta yhteyttä otettaessa (vasta yhdistämisen jälkeen!)
  - lisää komento mysql_set_charset("utf8");
 4. Asettaa PHP:n käyttämään utf-8 -koodausta:
  - lisää seuraava lause PHP skriptin alkuun
  header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");