Systeemityö ja projektityöskentely

Sorakuilu

UML use case (Visiolla)

Vihjeitä ja lähteitä:

Hyvä materiaali UML:stä, Pasi Kellokoski
UML ja Visio (vanhempi versio, periaate toimii edelleen), Jouni Huotari
Loistava pikaopas, Samuel Lahtinen
draw.io, online kaavioeditori

UML on laaja mallien kuvaustapa, graafista suunnittelua.

UML kaaviotyypit

UML kaaviotyypit

Kaavioiden peruskäsitteet

Symboleita

symbolit

Visio

Kun aloitat tekemään UML-kaavioita, valitse aina mallipohjaksi jokin UML-pohja. Hakusanalla UML löytyy ainakin seuraavia mallipohjia:

UMLmallipohjat

Erilaisia muotoja löytyvät: Shapes – More Shapes –

Vihje: osa suhteista (yhdysviivoista) on sidottu Visiossa kaaviotyyppiin, esim. UML -kaavioista ei löydy sopivaa viivaa kaksisuuntaiselle assosiaatiolle:

Lukumäärät

Assosiaatioilla, koosteilla ja muodosteilla voi olla lukumääräsuhteita.

Lukumääriä voidaan sijoittaa suhteisiin Visiossa klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella muotoa ja valisemalla ponnahdusvalikosta Show Multiplicity.

lukumäärä

Käyttötapaus, Use Case

Käyttötapaus

Käyttötapaukset (use cases) ilmaisevat järjestelmän palvelut. Ne kuvaavat järjestelmän toiminnallisuutta ja osoittavat ulkopuoliset vuorovaikutukseen osallistujat eli toimijat (actors).

Käyttötapauksen nimen tulee ilmaista mitä järjestelmä tekee, se kuvaa toimintaa. Yksi tapahtumasarja on käyttötapauksen käyttötilannetta.

Käyttötapauksen nimi kirjoitetaan isolla alkukirjaimella (UML).

Toimija (Actor)

Toimija kommunikoi systeemin kanssa käyttötapausten kautta ja osallistuu käyttötapauksen suorittamaan palveluun.

Kaikki käyttötapaukset kommunikoivat jonkin toimijan kanssa, toimija voi olla ihminen tai toinen järjestelmä.

Käyttötapauskaaviot tarkentuvat suunnittelun edetessä

Käyttötapausmalli muodostuu asteittain tarkentuvista käyttötapauskaavioista.

  1. Käyttötapauskartta kuvaa tietojärjestelmän tarjoamat palvelut ja niihin osallistuvat toimijat
  2. Riippuvuuskaaviot tarkentavat käyttötapaukset osakäyttötapauksiksi ja kuvaavat näiden välisiä suhteita
  3. Käyttötapausten sanalliset kuvaukset sisältävät käyttötapauksen käyttötilanteet ja niiden kuvaukset eli tapahtumien kulku, muunnelmat ja poikkeustilanteet sekä näytön rakennekaaviot ja raporttimallit

Sovellamme projektissamme jakoa siten, että kohta 1 toteutetaan ehdotusvaiheessa, kohta 2 toisen prototyypin vaiheessa ja kohta kolme ohjelmallisia toimintoja sisältävän prototyypin yhteydessä.

Esimerkki yksinkertaisesta käyttötapauskaaviosta

use case 1

Esimerkki riippuvuuskaaviosta

use case 2

Jos käyttötapaus sisältyy toiseen, laajemmasta piirretään katkonuoli sisältyvään käyttötapaukseen päin (kirjautuminen).

Jos käyttötapaus muuttuu toiseksi, nuoli piirretään laajenetusta käsitteestä kohti alkuperäistä tapausta.

Esimerkki käyttötapauksen kuvaamisesta

use case 3

Tekniikkaa

Visiolla luodaan mallipohja UML Use Case, kaikki tarvittavat symbolit ovat automaattisesti käytössä.