Systeemityö ja projektityöskentely

Sorakuilu

Harjoitus 2, käytettävystestaus, ryhmätyö

Tehtävä tehdään kolmen hengen ryhmissä, aikaa on varattu tekemiseen 1,5 tuntia.

Jos et voi tehdä ryhmässä työtä, voit myös valita alla esitelllyn toisen vaihtoehdon.

Tutustu materiaaliin sivulla Mediastudion sivuilla

Käytä lukemaasi hyödyksesi seuraavassa tehtävässä:

Arvioi käytettävyyttä käyttäjätestauksen avulla (user testing)

Työ tehdään ryhmätyönä (3 hengen).

Jos et voi tehdä työtä ryhmässä, toinen vaihtoehto on tehdä ominaisuuksien katsastus (feature inspection)

Jokainen ryhmä valitsee yhden kohteen. Kohde voi olla jokin laite tai jokin www-sivu, jossa on ohjelmallisia toimintoja. Hyvä esimerkki laitteesta on testihenkilölle outo puhelin. WWW-sivu voi olla esim. loma-asunnon tai lippujen varausjärjestelmä.

Testissä testihenkilölle annetaan tehtäviä (5 - 10), esimerkiksi jos laite on puhelin, ne voisivat olla seuraavanlaisia:

Testin kulusta, käyttäjätestaus

Raporttiin

Tässä muistutukseksi Nielsenin käytettävyyden arvioinnin tekijät

(Jakob Nielsen 1993)

Testin kulusta, ominaisuuksien katsastus

Raporttiin