Systeemityö ja projektityöskentely

Sorakuilu

Harjoitustyö 1. Benchmark, käyttöliittymän arviointi

Osa 1

Valitse asunnonvuokraussivusto, jossa on mielestäsi erittäin hyvä (tai ainakin hyvä) käyttöliittymä. Jos et löydä suoraan samaan tarkoitukseen käytettyä sivustoa, voit hakea samantapaisen aiheen (esim. loma-asunnon vuokraus).

Perustele selkeästi, miksi pidät käyttöliittymää hyvänä. Käytä perusteluissa sekä omia mielipiteitäsi että myös yleisiä käyttöliittymien suunnitteluperiaatteita (mm. Nielsenin periaatteet). Koko työ olisi syytä jakaa kahteen osioon: arviointi Nielsenin heuristiikkojen perusteella ja oma arviointi.

Kiinnitä huomiota

Tee työstä jäsennelty kokonaisia virkkeitä 3 - 5 -sivuinen kirjallinen esitys (ikkunoiden kuvat mukana).

Osa 2

Tee aivan sama asia, mutta huonosta käyttöliittymästä

Palautus GitLabiin pdf-tiedostona viimeistään perjantaina 23.8.


Ja vielä kerran Nielsenin heuristiikat luettelona: