Systeemityö ja projektityöskentely

Sorakuilu

Osa paperiprotoa - käyttöliittymäehdotus

Ideoi asunnonvuokrausjärjestelmälle käyttöliittymä:

Voit käyttää haluamaasi työvälinettä, myös manuaalista piirtämistä paperiproton tekemiseen. On myös sallittua (ajan puitteissa) käyttää kaikkia Adobe XD:n toimintoja ja viedä protoa hiukan pidemmälle. Muista, että asiakkaasi näkee tässä vaiheessa ajatuksesi ensimmäisen kerran ja voi hyväksymisen sijasta hylätä idean.

Ensimmäiseen protoon kuuluvat tässä projektissa mukaan käyttöliittymäidean lisäksi alustava use case ja termien/käsitteiden määrittely.