Systeemityö ja projektityöskentely

Sorakuilu

Käsiteluettelo asunnonvuokrausjärjestelmälle

Laadi käsiteluettelo (kts. materiaali).

Kaavio muutetaan seuraavassa vaiheessa ER-kaavioksi (Eerikin tunnit) ja tietokantakaavioksi. Kun laadimme kolmannessa vaiheessa toiminnallista prototyyppiäs, tietokanta tarkistetaan, toteutetaan ja testataan.