Systeemityö ja projektityöskentely

Sorakuilu

Näyttö(rakennekaavio)asunnonvuokrausjärjestelmälle

Suunnittele näyttörakenteet kaikille käyttötapauksille. Panosta esityksen selkeyteen - näytä ratkaisut näyttökohtaisesti.

Löydät hyvän esimerkin Kirsi Jalasojan materiaalista.

Alla oleva, tunnilla yhdessä tehty ratkaisu ei ole puhdas näyttörakennekaavio, mutta näyttää eri näkymien sisällön. Mustalla olevat merkinnät ovat linkkejä sellaisiin käyttötapauksiin, joista ei tule erikseen näkymää.

Kaaviossa on yksi mahdollinen ratkaisu, muitakin hyviä vaihtoehtoja on olemassa (esimerkiksi etusivulla voivat haettavat asunnot olla jo näkyvissä ja kirjautuminen vasta asuntoon tutustumisen jälkeen).

osaratkaisu tehtävään