Systeemityö ja projektityöskentely

Sorakuilu

Käsitteistä luettelon ja ER-kaavion kautta tietokantaan

Tietokannan ja järjestelmän suunnittelun aluksi täsmennetään järjestelmssä käytettävät käsitteet. Alustavassa vaiheessa määrittely tehdään haastattelujen ja kuvausten avulla. Tämän vaiheen käsitteet voidaan esittää käsiteluettelona ja mahdollisesti luoda käsitteistä miellekartta.

Demo miellekartta

Seuraavassa vaiheessa laaditaan käsitteistä tarkempi ER-kaavio, joka kuvaa käsitteiden suhteita toisiinsa (kts. Eerikin materiaali).

ER

ER-kaaviota voidaan tarkentaa käsitteen attribuuteihin asti, jolloin päädytään varsin lähelle tietokannan suunnitelmaa.

Hyvin tehty ER-kaavio on matemaattisesti muunnettavissa tietokantasuunnitelmaksi (ja miksei ohjelmallisesti jopa tietokannaksi).

ER